Uutiset



Mitä on Leca®-kevytsora?

Leca®-kevytsoraa valmistetaan paisuttamalla savea korkeassa lämpötilassa, jolloin siitä muodostuu pinnaltaan varsin tiiviitä, mutta sisältä täysin huokoisia rakeita. Juuri huokoisuus tekee kevytsorasta keveän ja lämpöä eristävän. Leca-kevytsoraa käytetään sellaisenaan maanrakennustöissä keventeenä, routasuojauksena sekä vedenläpäisykerroksena. Sen paino on vain viidenneksen perinteisestä sorasta. Leca-kevytsoraa käytetään myös Leca-harkkojen raaka-aineena. Kevytsoraharkot valmistetaan maakosteasta massasta, joka sisältää kevytsorarakeiden lisäksi sementtiä ja vettä. Kevytsoraharkkojen tiheyttä, lujuutta yms. ominaisuuksia säädellään halutuiksi lisäämällä harkkomassaan mm. hiekkaa.

Leca-soran rakenne