Uusi Infrarakentamisen esite ilmestynytUusi esite

Esitteestä löydät päivitettyä tietoa kevytsoran tuoteominaisuuksista, erilaisista käyttökohteista ja niiden suunnittelusta sekä työ- ja asennusohjeet kevytsorarakenteille.

Leca®-sora on erinomainen kevennys-, routaeristys- ja täyttömateriaali geoteknisissä sovelluksissa. Kevytsoraa käytetään pääasiassa kevennysmateriaalina vähentämään tai tasaamaan painumia tai estämään ne kokonaan, parantamaan penkereen tai alueen vakavuutta sekä pienentämään taustatäytön aiheuttamaa tukirakenteeseen kohdistuvaa maanpainetta. Lisäksi näissä tapauksissa kevytsora voi samalla toimia kuivatusta tehostavana kerroksena sekä routasuojauksena. Saat luettua tai ladattua esitteen täältä.