Leca-valuharkot

Betonivaluharkot ovat reiällisiä harkkoja, jotka puolen kiven limityksellä ladottaessa muodostavat seinään pysty- ja vaakasuuntaisia valuonteloita. Betonivaluharkot ovat ympäri pontattuja, joten ne lukittuvat tiukasti saumoista niitä ladottaessa. Yläpinnan ulkoreunaan ulottuva ponttaus mahdollistaa helpon ja tasaisen valupinnan tekemisen ylimmän harkon yläpintaan.

Järjestelmä koostuu kahdesta harkkoleveydestä, 150 mm ja 200 mm. Harkkojen korkeus on 207 mm ja vaakaponttauksen ansiosta ladottaessa etenemä on 200 mm. Jokaisesta harkkoleveydestä löytyvät sekä suora- että kulmaharkko. 

Betonivaluharkot sopivat esimerkiksi kantavien väliseinien rakentamiseen hyvän kuormituskestävyytensä ansiosta. Asuntojen välisissä seinissä 200 mm betonivaluharkko täyttää ääneneristävyydeltä vaaditut kriteerit. Betonivaluharkot soveltuvat myös hyvin maanpaineseiniin ja tukimuurien tekoon.