14/12/2018
logo

Leca®-valmispalkki LP 200

Valmispalkki Leca®-harkkoseinien aukkojen ylityksiin. Valmispalkin leveys 200 mm, pituus 1500 mm ja korkeus 195 mm.

Tuotteen edut:

  • Säästää aikaa ja kustannuksia.
  • Asennus riippumaton sääolosuhteista.
  • Parempi kantavuus kuin valettavilla palkeilla.
  • Ei aukkojen väliaikaista tukemista.

Näytä kaikki

Leca®-valmispalkit soveltuvat sekä kantavien että kantamattomien seinien aukkojen ylityksiin. LP 200 valmispalkkia voidaan käyttää yksinään 200-250 mm leveiden harkkoseinien aukkojen ylityksissä sekä yhdessä LP 140/toisen LP 200 palkin kanssa leveämpien harkkoseinien aukkojen ylityksissä (340-420 mm). Valmispalkit säästävät merkittävästi rakennusaikaa ja kustannuksia. Koska valmispalkit ovat jo toimitettaessa saavuttaneet lopullisen kuormituskestävyytensä, voidaan aukonylityksiä seuraavat väli- ja yläpohjatyöt aloittaa viiveettä. Valmispalkkeja käytettäessä ei myöskään tarvita työläitä ja hitaita aukkojen ylitysrakenteiden tukemistöitä. Vahvistetun rakenteensa ansiosta elementtipalkeilla päästään parempiin kantavuuksiin kuin työmaalla harkkokuoreen valettavilla palkeilla. Tämä mahdollistaa pidemmät aukkoleveydet ja suurempien kuormitusten vastaanoton. Leca-valmispalkkeja käytettäessä harkkoseinässä ei käytetä betonivälipohjan kohdalla rengaspalkkikerrosta. Yläpohjarakenteet tuetaan normaaliin tapaan palkkiharkkoihin valetuille rengaspalkeille.

Pituus 1500 mm
Leveys 200 mm
Korkeus 195 mm
Aukon mitta ≤ 1000 mm
Paino n. 98 kg/kpl
Tuotehyväksynnät M1, FI

Kuormituskestävyys
Palkkityyppi Aukon vapaa
leveys (m)
pRd (kN/m)
1 palkki
pRd (kN/m)
2 palkkia
päällekkäin
pRd (kN/m)
3 palkkia
päällekkäin
LP 200-1500 0,9 71,8 88,7 98,8
Valmispalkkien LP 200 tasaisen kuorman kuormituskestävyys pRd (kN/m). Huom. pEd:tä laskettaessa, on palkin oma paino otettava huomioon (käytettävä standardin EN 1990 mukaisia kuormitusosavarmuuskertoimia).

 

Seinän leveyksillä 200-250 mm aukon ylittämiseen käytetään yhtä LP 200 valmispalkkia. Leveämpien seinien aukkojen ylityksiin käytetään kahta LP 200 palkkia, kahta LP 140 palkkia tai rinnakkain LP 140 ja LP 200 palkkeja. Eristeharkkoseinissä rinnakkaisten valmispalkkien väliin leikataan työmaalla seinän leveyden edellyttämän paksuuden mukainen, EPS- tai polyuretaanieriste. Valmispalkkien korkeus on 195 mm. Jos seinässä käytettävien harkkojen korkeus on tätä suurempi, tasataan valmispalkkien yläpinta muurauskerroksen yläpinnan tasoon sopivan paksuisella, palkkien tukipinnan alle tulevalla laastikerroksella. Palkkeja voidaan tarvittaessa lyhentää ja työstää työmaalla. LP 200 Valmispalkkien tukipinnan pituutena on taulukon Kuormituskestävyys laskelmissa käytetty 250 mm. Tukipinnan pituus voi olla myös tätä pienempi, jos tuen ja valmispalkin pään paikalliset puristuskestävyydet eivät ylity.

EAN-koodi Tyyppi Pakkauskoko Pakkausyksikkö
6415910028060 LP 200-1500 200x1500x195 mm Kappale