21/03/2019
logo

Leca®-valmispalkki LP 140

Valmispalkki Leca®-harkkoseinien aukkojen ylityksiin. Valmispalkkeja toimitetaan 140 mm leveinä viitenä varastopituutena, 1500, 2000, 2500, 3000 ja 3500 mm. Palkkien korkeus on 195 mm.

Tuotteen edut:

  • Säästää aikaa ja kustannuksia.
  • Asennus riippumaton sääolosuhteista.
  • Parempi kantavuus kuin valettavilla palkeilla.
  • Ei aukkojen väliaikaista tukemista.

Näytä kaikki

Leca®-valmispalkit soveltuvat sekä kantavien että kantamattomien seinien aukkojen ylityksiin. LP 140 Valmispalkkeja voidaan käyttää yksinään 150 mm leveiden harkkoseinien aukkojen ylityksissä sekä yhdessä LP 200/toisen LP 140 palkin kanssa leveämpien harkkoseinien aukkojen ylityksissä (280-420 mm). Valmispalkit säästävät merkittävästi rakennusaikaa ja kustannuksia. Koska Valmispalkit ovat jo toimitettaessa saavuttaneet lopullisen kuormituskestävyytensä, voidaan aukonylityksiä seuraavat väli- ja yläpohjatyöt aloittaa viiveettä. Valmispalkkeja käytettäessä ei myöskään tarvita työläitä ja hitaita aukkojen ylitysrakenteiden tukemistöitä. Vahvistetun rakenteensa ansiosta elementtipalkeilla päästään parempiin kantavuuksiin kuin työmaalla harkkokuoreen valettavilla palkeilla. Tämä mahdollistaa pidemmät aukkoleveydet ja suurempien kuormitusten vastaanoton. Leca®-valmispalkkeja käytettäessä harkkoseinässä ei käytetä betonivälipohjan kohdalla rengaspalkkikerrosta. Yläpohjarakenteet tuetaan normaaliin tapaan palkkiharkkoihin valetuille rengaspalkeille.

Pituus 140-1500: 1500 mm
140-2000: 2000 mm
140-2500: 2500 mm
140-3000: 3000 mm
140-3500: 3500 mm
Aukon mitta 140-1500: ≤ 1000 mm
140-2000: ≤ 1500 mm
140-2500: ≤ 2000 mm
140-3000: ≤ 2500 mm
140-3500: ≤ 3000 mm
Paino 140-1500: n. 56 kg/kpl
140-2000: n. 76 kg/kpl
140-2500: n. 95 kg/kpl
140-3000: n. 113 kg/kpl
140-3500: n. 132 kg/kpl
Tuotehyväksynnät M1, FI

Kuormituskestävyys
Palkkityyppi Aukon vapaa
leveys (m)
pRd (kN/m)
1 palkki
pRd (kN/m)
2 palkkia
päällekkäin
pRd (kN/m)
3 palkkia
päällekkäin
LP 140-1500 0,9 40,5 56,3 70,1
LP 140-2000 1,2 24,5 37,1 56,5
LP 140-2000 1,5 16,4 26,0 47,3
LP 140-2500 1,8 11,7 19,2 39,2
LP 140-3000 2,1 8,3 14,8 29,0
LP 140-3000 2,4 5,7 11,7 22,3
LP 140-3500 2,7 4,1 6,7 17,7
LP 140-3500 3,0 3,0 5,0 14,4
Valmispalkkien LP 140 tasaisen kuorman kuormituskestävyys pRd (kN/m). Huom. pEd:tä laskettaessa, on palkin oma paino otettava huomioon (käytettävä standardin EN 1990 mukaisia kuormitusosavarmuuskertoimia).

 

Seinän leveydellä 150 mm aukon ylittämiseen käytetään yhtä LP 140 valmispalkkia. Leveämpien seinien aukkojen ylityksiin käytetään kahta LP 140 palkkia, kahta LP 200 palkkia tai rinnakkain LP 140 ja LP 200 palkkeja. Eristeharkkoseinissä rinnakkaisten valmispalkkien väliin leikataan työmaalla seinän leveyden edellyttämän paksuuden mukainen, EPS- tai polyuretaanieriste. Valmispalkkien korkeus on 195 mm. Jos seinässä käytettävien harkkojen korkeus on tätä suurempi, tasataan valmispalkkien yläpinta muurauskerroksen yläpinnan tasoon sopivan paksuisella, palkkien tukipinnan alle tulevalla laastikerroksella. Palkkeja voidaan tarvittaessa lyhentää ja työstää työmaalla. Aukkojen yläpuolinen palkki valitaan palkin laskentakuorman ja aukon vapaan leveyden mukaan, taulukko Kuormituskestävyys. LP 140 valmispalkkien tukipinnan pituutena on taulukon Kuormituskestävyys laskelmissa käytetty 250 mm. Tukipinnan pituus voi olla myös tätä pienempi, jos tuen ja valmispalkin pään paikalliset puristuskestävyydet eivät ylity.

EAN-koodi Tyyppi Pakkauskoko Pakkausyksikkö
6415910028015 LP 140-1500 140x1500x195 mm Kappale
6415910028022 LP 140-2000 140x2000x195 mm Kappale
6415910028039 LP 140-2500 140x2500x195 mm Kappale
6415910028046 LP 140-3000 140x3000x195 mm Kappale
6415910028053 LP 140-3500 140x3500x195 mm Kappale