02/06/2021
logo

Leca®-sora katto 8–20 mm irto

Leca-sora katto 8–20 mm on erityisesti tuulettuviin kattoratkaisuihin (loivat tasakatot) suositeltu kevytsoralajike. Leca-sora on kestävä ja palamaton lämmöneriste, jonka lämmöneristyskyky ei heikkene vuosikymmenien kuluessa. Lisäeristeenä voidaan käyttää EPS:ää tai mineraalivillaa, jolloin saadaan perinteistä Leca-sorakattoa ohuempi rakenne. Raekoko 8–20 mm.

Tuotteen edut:

  • Hyvä lämmöneristävyys
  • Uudelleenkäytettävä ja kierrätettävä
  • Saumaton eriste
  • Puhallettava
  • Pitkäaikaiset käyttökokemukset

Käyttökohteet

Tuulettuva ja turvallinen Leca-sorakatto on sopiva valinta yläpohjan rakenteeksi useisiin erilaisiin rakennustyyppeihin; kuten kerrostaloihin, rivitaloihin, julkisiin rakennuksiin, liikerakennuksiin, teollisuusrakennuksiin ja maatalousrakennuksiin. 

Leca-sora katto 8–20 mm on suositeltavin kevytsoralajike yläpohjan eristeeksi (irtotiheys 235 kg/m³) silloin kun kerrospaksuus jää alle 360 mm:in. Jos kerrospaksuun ylittää 360 mm:iä, suosittelemme tuotetta Leca-sora katto 4–20 mm (irtotiheys 265 kg/m³).

Riittävä tuuletus myös ohuemmissa Leca-sorakerroksissa varmistetaan käyttämällä suuren ilmanläpäisevyyden omaavaa lajiketta katto 8–20 mm. Paksummissa Leca-sorakerroksissa tulee käyttää lajiketta katto 4–20 mm, näin ollen vältytään konvektion aiheuttamalta lämmöneristyskyvyn heikkenemiseltä. 

Rakennuksissa, joissa tuuletusmatkat ovat alle 15 m tai matalissa rakennuksissa, joissa tuuletusmatkat ovat alle 7 m, on suositeltavaa käyttää kevytsoralajiketta katto 4–20 mm. Katon kallistukset tehdään tiivistämättömällä kevytsoralla katon käyttöluokan mukaiseen lapekaltevuuteen. Eri kattokaivoalueiden välinen ylivuotokynnys jätetään matalammaksi.

Katon kallistukset ja kaivojen väliset alueet voidaan muotoilla kevytsoralla ja myös ilmastointikanavat voidaan sijoittaa suoraan Leca-sorakerrokseen ilman erillistä paloeristystä. Kattorakennetta voidaan ohentaa käyttämällä lisäeristeenä EPS:ää tai mineraalivillaa. Tutustu yhdistelmäkattoratkaisuun täällä

Yläpohjaa suunniteltaessa on otettava huomioon:

  • rakenteen kantavuus
  • lämmön- ja vedeneristys
  • kosteuden vaikutus rakenteeseen. 

Ulko- ja sisäpuolelta tuleva kosteus rasittaa rakennuksen yläpohjarakennetta. Ulkopuolinen kosteus tulee yleensä sadevetenä, jonka pääsy rakenteeseen estetään vesikatteella.

Tuuletuksella poistetaan kattorakenteen rakennekosteus ja käytön aikana mahdollisesti kerääntyvä kosteus. Täten kosteus ei jää rakenteeseen pitkäksi aikaa vaurioittamaan rakennetta.  

Tarjoamme maksutonta tuuletussuunnitelmien tarkastuspalvelua ja teknistä neuvontaa tuuletusjärjestelyjen onnistumiseksi. Eristeen hyvä kosteudenkestävyys ja katon nopea asennustyö mahdollistavat katon toteutuksen myös talviolosuhteissa. Sääsuojaan rakennettaessa Leca purkuputkellinen nostolaatikko helpottaa kevytsoran asennusta. 

Leca-soran paino ja eristekerroksen paksuus tulee ottaa huomioon jo kantavien rakenteiden suunnitteluvaiheessa. Huokoinen ja kevyt Leca-sora sopii myös vanhojen tasakattojen korjauksiin. Lisäkallistukset voidaan muotoilla vanhan vedeneristeen päälle Leca-soralla, jolloin vältytään kalliilta harjakattoremontilta. 


Ominaisuudet

Raekoko 8–20 mm
Paloluokka A1
Tiivistämätön kuivairtotiheys 235 kg/m³ (± 15 %)
Lämmönjohtavuus 0,094 W/mK
pH 9–11
Tuotehyväksynnät CE, M1, EPD

Työohjeet

Toimitukset tehdään täysimittaisilla kuorma-autoilla. Yhden kuorman maksimikoko on noin 120 m³. Kevytsora asennetaan nostolaatikolla. Leca-sorakaton rakentaminen on varsin nopeaa ja katosta saadaan nopeasti vedenpitävä.

Leca-sorakatto voidaan rakentaa myös talvelle, sillä työ on nopeasti valmis ja Leca-sora on hyvin kosteutta kestävää. Leca-sorakaton toteutus kannattaa teettää kokemusta omaavalla kattourakointiliikkeellä. Esimerkiksi pintabetonilaatan valutyö Leca-soran päälle vaatii ammattitaitoa, jotta laatasta tulee tarpeeksi ohut kauttaaltaan. Talvella rakennettaessa tulee valvoa silmämääräisesti, että kevytsora ja rakennusalusta eivät sisällä lunta tai jäätä.


Tuotekoodit

EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö Pakkausta/lava
6419141100014 Irtotoimitus Kuutiometri -

Dokumentit

Käyttöturvallisuustiedote / Safety Data Sheet

Suoritustasoilmoitus (DoP)

M1-luokitus

EPD-ympäristöseloste

Leca®-tuulettuvat ryömintätilat - Suunnitteluohje

Leca® -kevytsorakatot - Suunnitteluohjeet