28/04/2021
logo

Leca®-sora katto 4–20 mm irto

Tuulettuviin kattoratkaisuihin (loivat tasakatot) tarkoitettu kevytsoralajike. Leca-sora on kestävä ja palamaton lämmöneriste, jonka lämmöneristyskyky ei heikkene vuosikymmenien kuluessakaan. Lisäeristeenä voidaan käyttää EPS:ää tai mineraalivillaa, jolloin saadaan perinteistä Leca-sorakattoa ohuempi rakenne. Raekoko 4-20 mm.

Tuotteen edut:

  • Hyvä lämmöneristävyys
  • Uudelleenkäytettävyys
  • Saumaton eriste
  • Puhallettavuus
  • Pitkäaikainen käyttökokemus

Käyttökohteet

Leca-sorakatto soveltuu yläpohjarakenteeksi lähes kaikkiin rakennustyyppeihin (mm. kerrostalot, rivitalot, julkiset rakennukset, liikerakennukset, teollisuusrakennukset, maatalousrakennukset, liikenteen rakennukset ja liikennöidyt tasot).

Suositeltavin kevytsoralajike yläpohjan eristeeksi on Leca-sora katto 4–20 mm (raekoko 4-20 mm, irtotiheys 265 kg/m³) silloin kun kerrospaksuudet ovat yli 360 mm. Kerrospaksuuksien ollessa alle 360 mm suositellaan käytettäväksi Leca-sora 8–20 mm:iä (raekoko 8-20 mm, irtotiheys 235 kg/m³).

Lajikkeella 8–20 mm:iä on suurin ilmanläpäisevyys, joten sillä saavutetaan riittävä tuuletus myös matalissa Leca-sorakerroksissa. Paksummissa Leca-sorakerroksissa tulee käyttää pienemmän ilmanläpäisevyyden omaavaa Leca-soralajiketta katto 4–20 mm. Tällöin vältytään konvektion aiheuttamalta lämmöneristyskyvyn heikkenemiseltä.

Leca-sora lajiketta katto 4–20 mm on suositeltavaa käyttää aina mm. rakennuksissa, joissa tuuletusmatkat ovat alle 15 m tai matalissa rakennuksissa, joissa tuuletusmatka on alle 7 m. Katon kallistukset tehdään tiivistämättömällä kevytsoralla katon käyttöluokan mukaiseen lapekaltevuuteen. Eri kattokaivoalueiden välinen ylivuotokynnys jätetään matalammaksi.

Kevytsorakatoissa katon kallistukset ja kaivojen väliset alueet voidaan muotoilla samalla eristeellä ja ilmastointikanavat voidaan sijoittaa Leca-sorakerrokseen ilman erillistä paloeristystä. Kattorakennetta voidaan ohentaa käyttämällä lisäeristeenä EPS:ää tai mineraalivillaa.

Yläpohjaa suunniteltaessa on otettava huomioon rakenteen kantavuus, lämmön- ja vedeneristys sekä kosteuden vaikutus rakenteeseen. Rakennuksen yläpohjarakennetta rasittaa sekä rakennuksen ulkopuolelta että sisäpuolelta tuleva kosteus. Ulkopuolinen kosteus tulee yleensä sadevetenä, jonka pääsy rakenteeseen estetään vesikatteella.

Kattorakenteen rakennekosteus ja käytön aikana mahdollisesti kerääntyvä kosteus poistetaan tuuletuksella. Täten kosteus ei jää rakenteeseen pitkäksi aikaa vaurioittamaan rakennetta. Tarjoamamme maksuton tuuletussuunnitelmien tarkastuspalvelu ja tekninen neuvonta varmistavat tuuletusjärjestelyjen onnistumisen. Eristeen hyvä kosteudenkestävyys ja katon nopea asennustyö mahdollistavat katon toteutuksen myös talviolosuhteissa.

Leca-soran paino ja eristekerroksen paksuus tulee ottaa huomioon jo kantavien rakenteiden suunnitteluvaiheessa. Leca-sora on hyvä materiaali myös vanhojen tasakattojen korjauksissa keveytensä ja huokoisuutensa ansiosta. Leca-soralla voidaan helposti muotoilla lisäkallistukset vanhan vedeneristeen päälle, jolloin vältytään kalliilta harjakattoremontilta.

Viherkatoilla Leca-sora toimii lämmöneristeenä sekä salaojittavana kerroksena. Sillä voidaan myös keventää kasvukerroksen kattomultaa. Viherkatto voidaan rakentaa sekä uuteen että vanhaan rakennukseen. Samoilla rakenteilla voidaan viheriöidä pihakannet ja parkkihallien katot.


Ominaisuudet

Raekoko 4–20 mm
Paloluokka A1
Tiivistämätön kuivairtotiheys 265 kg/m³ (± 15 %)
Lämmönjohtavuus 0,097 W/mK
pH 9–11
Tuotehyväksynnät CE, M1, EPD

Työohjeet

Toimitukset tehdään täysimittaisilla kuorma-autoilla. Yhden kuorman maksimikuormakoko on noin 120 m³. Kevytsora asennetaan nostolaatikoin. Leca-sorakaton toteutustyö on varsin nopeaa ja katto saadaan nopeasti vedenpitävään kuntoon. Työn nopeus ja Leca-soran hyvä kosteudenkestävyys mahdollistavat katon tekemisen myös talviolosuhteissa.

Leca-sorakaton toteutus kannattaa teettää kokemusta omaavalla kattourakointiliikkeellä. Mm. pintabetonilaatan valutyö Leca-soran päälle vaatii ammattitaitoa, jotta laatasta tulee tarpeeksi ohut kauttaaltaan. Talvirakentamisen aikana tulee valvoa silmämääräisesti, että kevytsora ja rakennusalusta eivät sisällä lunta tai jäätä.


Tuotekoodit

EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö Pakkausta/lava
6419141100762 Irtotoimitus Kuutiometri -

Dokumentit

Käyttöturvallisuustiedote / Safety Data Sheet

Suoritustasoilmoitus (DoP)

Leca®-kevytsorakatot - Suunnitteluohjeet

M1-luokitus

EPD-ympäristöseloste