15/04/2021
logo

Leca®-sora KAP 4–20 mm irto

Leca-sora KAP 4–20 mm on kapillaarisen nousukorkeuden tehokkaasti katkaiseva kevytsoralajike. Kevytsora on käsitelty lisäaineella kapillaarisen vedennousun estämiseksi. Käsittelyllä varmistetaan kapillaarisen nousukorkeuden jäävän alle 100 mm:iin, joka on merkittävästi pienempi kuin soralla tai murskeella. Käsittelyaine ei sisällä haitallisia aineita eikä muutu ajan myötä. Raekoko 4–20 mm. Pienin toimituserä 20 m³.

Tuotteen edut:

  • Hyvä lämmöneristävyys
  • Tasaa kosteusvaihteluja
  • Vähentää kosteuden haihtumista maaperästä
  • Saumaton eriste
  • Salaojituskyky
  • Puhallettavuus
  • Helppo asentaa myös jälkikäteen
  • Kestävä ja palamaton

Käyttökohteet

Kapillaarikatkosoraa käytetään routa- ja alapohjaeristyskohteissa, erityisesti ryömintätilaisissa alapohjissa. Tuote on myös asennettavissa puhaltamalla ja siksi se on mahdollista asentaa ryömintätilaisiin alapohjiin myös jälkikäteen.

Ryömintätilassa toimiva tuuletus, lämpötila ja riittävän alhainen kosteuspitoisuus ovat varmin tapa estää tilan kosteus- ja homevaurioiden syntyminen. Leca-sora on tehokas ratkaisu ryömintätilan kosteuspitoisuuden vähentämiseksi. 

Ulkoilmalla tuuletetussa ryömintätilassa erityisesti kesäaika on ryömintätilan kannalta ongelmallinen; lämpimän ja kostean tuuletusilman kulkeutuessa kylmempään ryömintätilaan sen suhteellinen kosteus voi lähestyä 100 prosenttia, jolloin kosteus tiivistyy rakenteisiin.

Ryömintätilan pohjan lisälämmöneristäminen on tehokkain keino alentaa ryömintätilan suhteellista kosteuspitoisuutta kesällä. Leca-sora toimii hyvänä lämmöneristeenä ja samalla myös kapillaarikatkona maaperästä nousevaa kosteutta vastaan. Leca-sora pienentää kosteuden haihtumista pohjamaasta ja pitää ryömintätilan maapohjan kuivempana. Leca-sora myös tasaa ryömintätilan lämpö- ja kosteusvaihteluita.

Ryömintätilan kosteuspitoisuuden vähentämiseksi tarvitaan 150–300 mm:n eristyskerros Leca-soraa PUH 4–20 mm (raekoko 4-20 mm). Tarvittavaan Leca-soran kerrospaksuuteen vaikuttavat tuuletus, maapohjan kosteusolosuhteet ja ryömintätilan korkeus. Kosteisiin maaperiin suositellaan käytettäväksi kapillaarisen vedennousun tehokkaasti katkaisevaa kapillaarikatkosoraa KAP 4–20 mm.


Ominaisuudet

Raekoko 4–20 mm
Puristusjännitys CS(10): 0,60 MPa
CS(2): 0,27 MPa
Paloluokka A1
Tiivistämätön kuivairtotiheys 265 kg/m³ (± 15 %)
Lämmönjohtavuus 0,10 W/mK
Vedenimeytymiskorkeus < 100 mm
Vedenläpäisevyys > 10-3 m/s
Vesihöyryn vastuskerroin µ 2
pH 9–11
Tuotehyväksynnät CE

Työohjeet

Toimitukset tehdään täysimittaisilla kuorma-autoilla. Yhden kuorman maksimikuormakoko on noin 110 m³. Kevytsora voidaan asentaa joko puhaltamalla, kippaamalla tai nostolaatikoilla. Talvirakentamisen aikana tulee valvoa silmämääräisesti, että kevytsora ja rakennusalusta eivät sisällä lunta tai jäätä.


Tuotekoodit

EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö Pakkausta/lava
6419141100830 Irtotoimitus Kuutiometri -

Dokumentit

Suoritustasoilmoitus (DoP)

Puhallettavan Leca® soran ohjeet työmaalle ja autonkuljettajille

Leca® tuulettuvat ryömintätilat - Suunnitteluohje