Tekojääradan kevennysrakenne ja routasuojaus Leca®-sorasta

Vuonna 2020 valmistuneen Espoon Laaksolahden tekojääradan kevennysrakenne ja routaeristys toteutettiin Leca-soralla nopeasti ja kustannustehokkaasti. Lue lisää!


Laaksolahden urheilupuiston alueelle rakennettiin uusi pelikenttä, joka toimii talvisin yleisessä käytössä olevana tekojääratana. 

Kentän urakointi toteutettiin Espoon kaupungin toimesta kesän-alkusyksyn 2020 aikana, joten uusi kenttä saatiin täysin käyttövalmiiksi jo hyvissä ajoin ennen talviurheilukauden alkua.

Leca-sora monessa tehtävässä

Tekojään kenttärakenteessa käytettiin kevennysmateriaalina Leca-sora 4–32 mm:iä, joka toimii rakenteessa myös routaeristeenä sekä osana kentän kuivatusrakenteita. Alueen maapohja on routivaa ja osittain myös heikosti kantavaa, joten kevennystäytöllä saadaan ehkäistyä haitallisia routavaurioita sekä kenttärakenteen painumia. 

Kentän pohjarakenteen Leca-sorakerros on keskimäärin noin 0,4 metrin paksuinen ja sen päälle on asennettu kantava murskekerros ja asfaltointi. Leca-kevytsora sopii tämän tyyppisiin kohteisiin hyvin ja on materiaalina myös erittäin kokonaistaloudellinen ratkaisu.

Nopeat toimitukset

Kentän rakentaminen toteutettiin keskellä kiivainta kesäsesonkia, joten Leca-soran hyvä saatavuus ja nopeat toimitukset olivat tärkeässä roolissa.

”Pystyimme reagoimaan nopeasti asiakkaamme tarpeisiin ja tällä varmistettiin, että projekti eteni suunnitellussa aikataulussa. Tehtaamme korkean luokan toimituskyky ja tehokas logistiikka saivat taas kerran kiitosta. Toteuttaja oli erittäin tyytyväinen, että päätyi käyttämään Leca-ratkaisua tässäkin kohteessa", kehaisee Lecan infrarakentamisen aluemyyntipäällikkö Marko Jelonen.

”Täytyy muuten erikseen mainita, että asfalttiurakoitsija oli tehnyt erittäin hienon uritetun pohjakerroksen, mihin tekojään jäähdytysputkisto sitten asennettiin. Laadukasta työtä", Jelonen jatkaa.

Kohde

Laaksolahden tekojään kevennysrakenne

Sijainti

Espoo

Rakentaja

Espoon Kaupunki Liikuntapalvelut

Leca-tuotteet

Leca®-sora 4–32 mm