Kierrätettävä ja monikäyttöinen Leca-sora

Lahden pääkirjaston vihersuunnittelussa käytettiin Leca-kevytsoraa. Savesta valmistettu kevytsora on myös kierrätettävä materiaali. 


Lahden pääkirjaston vihersisustus uusittiin täysin kirjaston remontin yhteydessä. Kirjaston vanhat istutusaltaat tyhjennettiin kivistä ja tilalle loihdittiin kirjaston tilaa ja tunnelmaa korostava vihersisustus. Helsingissä liikerakennuksen katolta imuroitu kevytsora jalostettiin kattomullan raaka-aineeksi. 

Suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi Arja Rantasalo Canto Verde Vihersisustus Oy:stä. Vihersisustuksen suunnittelussa otettiin huomioon sekä asiakkaan toiveet, tila sekä istutusalusta ja sen mahdollisuudet.

Matalissa, noin 25 cm syvissä, istutusaltaissa päädyttiin multaistutuksen sijaan käyttämään hydroviljelyä, jossa kasvualustana toimii vesi ja Leca-kevytsora. Huokoinen kevytsora luo kasveille helpon, vettä pidättävän ja multaa siistimmän kasvualustan.

Kirjaston viheristutuksiin toimitettiin yhteensä 7 m³ Leca-soraa. Tämä määrä riitti istutukseen, sekä mahdollisiin tuleviin huoltoihin.

Kierrätettävä materiaali

Helsinkiläisen liikerakennuksen kattoremontissa Leca-sora uusiokäytettiin ja jatkojalostettiin viherkattojen kattomullan raaka-aineeksi. Luonnonsavesta polttamalla valmistettava Leca-sora on täysin kierrätettävä materiaali.

"Kattoremontissa vanha katto purettiin ja lämmöneristeenä ollut keskimäärin 400 mm:n vahvuinen Leca-sorakerros imettiin pois sekä toimitettiin kattomullan raaka-aineeksi. Ontelolaattojen päälle asennettiin höyrynsulku, Leca-soraa ja 250 mm mineraalivillaa. Leca-sora varmistaa katon tuuletuksen ja siitä on kätevä tehdä kattokaivoihin johtavat kallistukset Helsingin Herttoniemessä sijaitsevan liikerakennuksen katon peruskorjauksen", vastaava työnjohtaja Lasse Ruuskanen Eristysmestarit Oy:stä sanoo. 

Leca-soran imuroinnista katolta ja pois kuljetuksesta vastasi Anpe Oy.

Keventää ja auttaa kasvien vedensaantia

Kattokohteista imuroitu Leca-sora toimitetaan Ralf Ajalin Oy:n Pihamaa-palvelun toimipisteeseen ja multa-asemalle Vantaalle.

"Leca-sora murskataan ja sitä käytetään yhtenä tärkeänä tuoteosana kattomultien valmistuksessa. Kattomulta on tavalliseen multaan verrattuna selvästi pidemmälle jalostettu ja arvokkaampi erikoistuote", Pihamaa-palvelun tuotannosta vastaava Olli Mannerjoki Ralf Ajalin Oy:stä sanoo.

"Murskatun Leca-soran avulla mullasta saadaan huomattavasti kevyempi niin, ettei kattorakenteisiin kohdistu liian isoa kuormitusta. Leca-soran tärkeimmät tehtävät kattomullassa ovat tehdä mullasta kevyt sekä parantaa veden liikkumista kasvualustassa, mikä helpottaa kasvien vedensaantia.", Mannerjoki kuvailee.

Rakennuttaja

Kiinteistö Oy Lämmittäjänkatu 2

Pääurakoitsija

Eristysmestarit Oy

Rakennesuunnittelija

Ramboll Finland Oy

Rakennuttaja

Lahden Pääkirjasto

Pääurakoitsija

Canto Verde vihersisustus

Leca-tuotteet

Leca®-kevytsora