Kauppakeskuksen kattopuutarha, Malmö

RUOTSI Emporia-kauppakeskuksen katolla on ihastuttava kattopuutarha. Kevytsoralla oli rakenteeseen sopivat ominaisuudet: huokoisuus ja keveys. 


Virkistäytymiseen tarkoitetuille viherkatoille rakennetaan usein rinteitä ja vaihtelevaa maastoa. Silloin kevyet ratkaisut ovat erinomaisia, koska alla olevia rakenteita ei kuormiteta ylimääräisellä painolla. Kauppakeskus Emporian kattopuutarhan maisemointiin valittiin Leca-kevytsora sen huokoisuuden ja keveyden vuoksi. 

Ongelma/ratkaisu

Emporia-kauppakeskuksen katolla on ihastuttava kattopuutarha. Sen lisäksi, että katolta on upeat näkymät eri puolille Malmön kaupunkia, on viherkatoissa myös monia teknisiä ja ympäristöllisiä etuja. Se vaimentaa melua, hidastaa sadevesien valumista ja vähentää näin sadevesijärjestelmien tarvetta ja kuormitusta.

Lisäksi se parantaa katon lämmöneristystä ja toimii lämmön varaajana, mikä vähentää käytettävän energian määrää, joka tarvitaan ylläpitämään tasainen lämpötila kauppakeskuksessa. Kohteen vihreä kattopuutarha tarvitsi salaojituskerroksen. 

Miksi Leca-kevytsora?

Kevytsoralla oli rakenteeseen sopivat ominaisuudet: huokoisuus ja keveys. Lisäksi mahdollisuus puhaltaa materiaali paikoilleen mahdollisti sen, että se voitiin viedä suoraan asennuspaikalle ilman minkäänlaista jatkokäsittelyä rakennustyömaalla.

Asiakkaan kokemukset ratkaisusta

Ratkaisu osoittautui kustannustehokkaaksi asennuksen aikana. Sadevedenpoisto-ominaisuudet ovat toimineet odotusten mukaisesti. Pisin puhallusmatka kohteessa oli 150 metriä, ja enimmillään puhallettiin 240 m³ kevytsoraa päivässä.

10 000 m³ materiaalitoimitus katolle on tavallisesti haastavaa, mutta projektiin valitulla kevytsoralla tehtävä hoitui sujuvasti. Kohteessa tästä hyötyi koko logistinen ketju. 

Kohde

Emporia-kauppakeskuksen kattopuutarha, Ruotsi

Suunnittelu

Landskapsgruppen

Urakoitsija

NCC

Tilaaja

Sten & Ström

Leca-tuotteet

10 000 m³ Leca-kevytsora 10-20 mm