Ratkaisut

Leca®-kevytsoraa käytetään monipuolisesti muun muassa maanrakentamisessa, loivissa tuuletetuissa katoissa, viherkatoissa ja erilaisissa harkkorakenteissa. Leca®-kevytsoraharkot valmistetaan maakosteasta massasta, joka sisältää kevytsorarakeiden lisäksi sementtiä ja vettä. Kevytsoraharkkojen tiheyttä ja lujuutta säädellään halutuiksi lisäämällä harkkomassaan mm. hiekkaa. Leca®-kevytsoraharkkoja käytetään perustuksissa, ulkoseinärakenteissa, väliseinissä, tukimuureissa ja hormeissa.