Leca-soran uudelleenkäyttö yleistyy hyvää vauhtia. Lue artikkelimme aiheesta!

Rakennusmateriaalien kierrätys ja uudelleenkäyttö yleistyvät vauhdilla

Ilmastonmuutoksella ja väestönkasvulla on valtavia vaikutuksia rakennusalalla, joka on ollut kautta aikojen monin tavoin riippuvainen luonnonvaroista. Viime vuosina rakennusalaa on säännelty infrastruktuurin ja rakennusten ympäristövaikutusten parantamiseksi, joten ympäristöystävällisten materiaalien käyttöön on kiinnitetty runsaasti huomiota. Leca-soran kierrätys ja uudelleenkäyttö yleistyy hyvää vauhtia.

Kävimme katsomassa helsinkiläisen kerrostalokohteen katolla vanhan Leca-soran talteenottoa ja haastattelimme aiheesta markkinointipäällikköämme Mikko Pöystiä. Katso haastattelu alta ja lue juttu Leca-soran kierrätyksestä.


Kestävät rakentamisen ratkaisut kiinnostavat yhä enemmän

Panostamme vahvasti tuotteen elinkaareen, erityisesti pitkäikäisyyden, uudelleenkäytön ja kierrätyksen kannalta. Lyhyesti sanottuna: haluamme tuotteidemme olevan oman tuoteryhmämme ympäristöystävällisimpiä ja kestävimpiä. 

Kiinnostus vastuullisia tuotteita ja ratkaisuja kohtaan kasvaa sekä suunnittelijoiden, urakoitsijoiden että viranomaisten parissa. Esimerkiksi Tanskassa alkoi juuri hanke nimeltä SPIR, joka on lyhenne sanoista Sustainable Production & Innovative Recycling (kestävä tuotanto ja innovatiivinen kierrätys). Hankkeen tarkoituksena on korvata kokonaan hiili energianlähteenämme, jolloin hiilidioksidipäästömme pienenevät yli 50 %. 

Suomessakin rakennusmateriaalien uudelleenkäyttö ja kierrätys yleistyvät. ”Tällä hetkellä kierrätysmäärät ovat vuositasolla alle 10 000 m³, mutta määrä on kovassa kasvussa, kun tietoisuus ympäristöstä kasvaa ja prosessit kehittyvät”, kertoo markkinointipäällikkömme Mikko Pöysti.

Kevytsoran uudelleenkäytön mahdollisuudet

Ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyvät asiat eivät todennäköisesti olleet tärkein painopiste, kun Leca International perustettiin 75 vuotta sitten. Leca-sora on kuitenkin aina ollut ympäristöystävällinen ja kestävä materiaali kevytsoran luonnollisen alkuperän vuoksi. Leca-sora on helppo kaivaa ylös tai imuroida kattotyömaalta, ja uudelleenkäyttää tai kierrättää se uusissa kohteissa.

Leca_Bulevardi_kierrätys_847px.jpg

Maarakentamisessa mm. teiden korjauksissa Leca-soraa käytetään usein joko samalla tai viereisellä työmaalla. Leca-sorakatoilta otetaan korjausten tai purkamisen yhteydessä Leca-sora talteen ja käytetään maarakentamisen täytöissä tai viherrakentamisessa.

”Tyypillisesti purku-urakoitsijat ottavat Leca-soran talteen, tarkastavat laadun ja saattavat sen uudelleen markkinoille”, kuvailee Pöysti. Niin kierrätetyn kuin uudenkin Leca-soran tulee täyttää sille kohteessa asetetut vaatimukset. Hyötykäytettäviä jätteitä määrittelee MARA-asetus ja tuotteet voidaan CE-merkitä. Leca-sora säilyttää tutkitusti hyvät ominaisuutensa vuosikymmenten ajan.

Ympäristö ennen taloutta

Kierrätyksestä aiheutuu toki kustannuksia materiaalien käsittelyn ja kuljetuksen vuoksi. On kuitenkin tarkasteltava arvoketjua kokonaisuutena: paljonko asiakkaalle tulisi kustannuksia, jos niin sanottu jätemateriaali vietäisiin kaatopaikalle tai hävitettäisiin muulla tavoin. 

Leca®-sora on tehty tuoreesta savesta, jota on esikäsitelty ja poltettu korkeassa lämpötilassa. 1 m³:sta tuoretta savea saadaan 5 m³ kestävää kevytsoraa. Painopiste on luonnonvaroja tehokkaasti hyödyntävässä tuotantoprosessissa, jossa kiinnitetään huomiota siihen, että prosessissa syntyy mahdollisimman vähän jätettä. Tiukka laadunvalvonta toimii kaikissa tuotantolaitoksissamme, jotta voimme toimittaa laadukkaita tuotteita, joiden ympäristövaikutus on minimaalinen.