Puhallettava Leca®-sorabetoni – Rakentajan monikäyttöisin materiaaliPuhallettava Leca-sorabetoni on kevyttä ja muotoiltavaa. Lue uutinen tuotteesta täältä!

Puhallettava Leca-sorabetoni on edistyksellinen ja monikäyttöinen tuote, jota toimitetaan kohteeseen tätä varten kehitetyllä kuljetuskalustolla. Kuljetuskalusto toimii kuin siirrettävä betoniasema, joka tuo tullessaan tarvittavat raaka-aineet, sekoittaa Leca-sorabetonimassan ja puhaltaa sen kohteeseen

Puhallettava Leca-sorabetoni eroaakin sekä toimitustavan että käytettävyytensä ansiosta perinteisestä Leca-sorabetonista. Puhallettava Leca-sorabetoni on myös koostumukseltaan perinteisestä poikkeavaa.

Puhallettavan Leca-sorabetonin valmistus tapahtuu siis vasta työmaalla, kun raaka-aineet eli Leca-sora, vesi sekä sideaineena toimiva sementti sekoitetaan keskenään. Sekoituksen jälkeen Leca-sorabetoni on valmis puhallettavaksi paineilmalla käyttökohteeseen. Valmistus kohteessa sekä pienet ja nopeasti valmistettavat annoskoot tekevät Leca-sorabetonin materiaalihukasta lähes olemattoman, jolloin ylimääräisiä massoja ei tarvitse hävittää työmaalla tai kuljettaa pois. Tämä tuo selvää säästöä kustannuksissa ja vähentää turhia työvaiheita.

Puhallettavan Leca-sorabetonin merkittäviä etuja ovat muun muassa sen puhallettavuus, keveys ja muotoiltavuus. Leca-sorabetonia voidaan puhaltaa koostumuksensa ja käytettävissä olevan tehokkaan puhalluskaluston ansiosta jopa 100 metrin päähän ja 50-60 metrin korkeuteen. Koostumuksensa ansiosta erilaisten pinnanmuotojen teko yhdellä kertaa on vaivatonta, oli muodot sitten luiskamaisia tai pyöreitä. Myöskään paksut täytöt eivät aiheuta ongelmia eivätkä ne keveytensä ansiosta aiheuta suuria kuormia rakenteille. Leca-sorabetoni onkin noin viisi kertaa kevyempää kuin perinteinen betoni.

Puhallettava Leca-sorabetoni on myös hyvin lämpöä eristävää ja sen lämmöneristävyys lähenteleekin irtonaisen Leca-soran vastaavaa arvoa. Puhallettavalla Leca-sorabetonilla voidaankin korvata osa rakenteelle mahdollisesti suunnitellusta lämmönerityksestä.

Puhallettavan Leca-sorabetonin käyttökohteet ovat erittäin moninaiset, kuten esimerkiksi paksujen ja korkeiden vastakaatojen valut, täyttövalut, erilaiset kevennyslaatat maa- ja tierakentamisessa sekä kallistusvalut pihakansissa, käännetyissä katoissa ja vesikatoissa

Puhallettavasta Leca-sorabetonista onkin kertynyt jo hyviä kokemuksia ja parhaillaan sitä käytetään Vuosaaren Lukion työmaalla piha- ja sisääntulokansien sekä viherkaton kallistusvaluihin.


Lisätietoja:

Tom Tapanila, aluemyyntipäällikkö

tom.tapanila@leca.fi

0400 393 592