Maailman kärjessä työturvallisuudessaNolla tapaturmaa -foorumi taso 1 logo

Nolla tapaturmaa -foorumi on myöntänyt työturvallisuuden tasoluokitukset 78 jäsentyöpaikalleen, joissa on panostettu työturvallisuuden jatkuvaan parantamiseen. Ylpeänä voimme kertoa, että olemme tasolla yksi, eli maailman kärjessä yhdessä mm. Rolls-Royce Oy Ab:n kanssa. 

– Jäsenistö oli tänä vuonna ennätyksellisen kiinnostunut tasoluokituksesta, koska hakemuksia tuli ennätysmäärä, yhteensä 103 kappaletta. Luokitukset jakautuvat melko tasaisesti kaikkiin kolmeen luokkaan, mutta joukossa on edelleen runsaasti huippuja. Nolla tapaturmaa on edelleen mahdollista, tasoluokitusta hakeneista 23 pääsi tänä vuonna nollaan tapaturmaan, toteaa Nolla tapaturmaa -foorumin ohjausryhmän puheenjohtaja, turvallisuuspäällikkö Jari Haijanen Sappi Finland I Oy:stä.

Tasoluokituksessa menestyneillä työpaikoilla on vakiinnutettu yhteisiä, säännöllisiä turvallisuuskäytäntöjä. Niiden kautta turvallisuus tehdään näkyväksi arjen työssä ja siitä tulee koko työpaikan yhteinen asia. Hyviä käytäntöjä, jotka näyttävät tukevan positiivista turvallisuuskehitystä ovat esimerkiksi johdon turvallisuuskierrokset, työpaikkojen turvavartit ja kaikkien osallistuminen turvallisuushavaintojen tekemiseen.

Nolla tapaturmaa -foorumi myöntää vuosittain tasoluokituksia jäsentyöpaikoilleen, jotka ovat menestyksekkäästi edistäneet työpaikkansa työturvallisuutta. Tasoluokitusta myönnettäessä tarkastellaan mm. työpaikan työtapaturmataajuutta ja tapaturmien vakavuutta. Lisäksi edellytetään, että työtapaturmien tutkinta ja vaaratilanteiden ilmoitusmenettely ovat kunnossa.

Nolla tapaturmaa -foorumi on työpaikkojen verkosto, jossa tavoite on työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin jatkuva kehittäminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen. Foorumi on toiminut vuodesta 2003. Siihen kuuluu tällä hetkellä yli 400 työpaikkaa ympäri Suomen, mikä kattaa 16 % työllisestä työvoimasta Suomessa. Foorumin toimintaa koordinoi Työterveyslaitos. Lue lisää: nollis.fi.