Leca-kevytsoralle M1-luokitus ja RTS EPD-ympäristöselosteLeca-soralle M1-päästöluokitus ja RTS EPD -ympäristöseloste.

Olemme tehneet vuosia pitkäjänteistä työtä tuotteiden, ratkaisujen ja tuotannon ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Tästä esimerkkeinä ovat mm. energiansäästöön tähtäävät toimenpiteet ja kierrätyspolttoaineiden käyttö tuotteiden valmistuksessa. Lue lisää aiheesta täältä.

Leca-kevytsoralle on myönnetty heinäkuussa 2017 rakennuksen rakennusmateriaalin M1-päästöluokitus ja RTS EPD-ympäristöseloste (Environmental Product Declaration). Leca-harkoille on myönnetty M1-luokitus vuonna 2008.

M1-luokitus

Rakennuksen hyvä sisäilmasto saavutetaan sisäilmaan vaikuttavien tekijöiden huomioimisella niin suunnittelun, rakentamisen kuin itse rakennuksen käytön aikana. Sisäilman laatuun vaikuttavat siis useat eri tekijät, kuten sisätiloissa käytetyt rakennusmateriaalit.

Rakennusmateriaalien päästöluokitukset määrittävät vaatimukset työ- ja asuintiloissa käytettäville materiaaleille hyvän sisäilman laadun kannalta. Oikein suunniteltuna ja toteutettuna Leca-kevytsora on turvallinen ja toimiva ratkaisu esimerkiksi rakennuksien välipohjasaneerauksissa täyttömateriaalina.

M1-luokituksen edellytyksenä ovat hyväksytyn testauslaitoksen tekemät emissiotestit, joiden tulokset alittavat päästöluokalle asetetut luokitusrajat. M1-luokitus perustuu Sisäilmaluokitus 2008 sekä Rakennusmateriaalien päästöluokitus: yleiset ohjeet asiakirjoihin. Luokituksen antajana toimii Rakennustietosäätiö RTS sr.

Lue lisää M1-luokituksesta täältä.

M1 logo

 

Ympäristöseloste RTS EPD

Leca-kevytsoralle on myönnetty RTS EPD -ympäristöseloste. Leca-kevytsoran ympäristöseloste EPD (Environmental Product Declaration) perustuu elinkaarianalyysiin, joka on vapaaehtoinen ja standardoitu tapa esittää luotettavasti olennaiset, varmennetut ja vertailukelpoiset tiedot tuotteen ympäristövaikutuksista tuotteen koko elinkaaren ajalta. Rakennustietosäätiö RTS:n hyväksymä seloste sisältää kaikki standardin mukaiset tiedot ja on puolueettoman kolmannen osapuolen varmentama.

RTS EPD -ympäristöseloste auttaa niin rakennusurakoitsijaa, rakennuttajaa kuin suunnittelijaa ymmärtämään paremmin rakennustuotteisiin liittyviä ympäristökysymyksiä ja samalla se parantaa materiaalien vertailtavuutta keskenään ympäristönäkökohtien kannalta.

Lue lisää RTS EPD-ympäristöselosteesta täältä.

Ympäristöseloste RTS EPD logo