Tuotanto

Oitin Leca®-harkkotehdas on aloittanut toimintansa vuonna 1972 (Linja 1, Linja 2 on aloittanut toimintansa vuonna 2012). Tuotteina ovat Leca-perusharkot, Leca-palkit, Leca-erikoisharkot, Leca-eristeharkot ja Leca-hormiharkot.  Tehdas toimii tarpeen mukaan yhdessä, kahdessa tai kolmessa vuorossa.

Kuusankosken Leca-soratehdas on aloittanut toimintansa vuonna 1951. Leca-kevytsora valmistetaan paisuttamalla savea korkeassa lämpötilassa, jolloin siitä muodostuu pinnaltaan varsin tiiviitä, mutta sisältä täysin huokoisia rakeita. Huokoisuus tekee kevytsorasta keveän ja lämpöä eristävän, keraamisena materiaalina se ei pala eikä ime itseensä vettä.

Leca-harkkojen tuotantoprosessi

Harkkojen valmistuksessa käytetään Leca-soraa eri fraktioina harkkotyypistä riippuen, hiekkaa, sementtiä ja vettä. Lisäksi eristeharkoissa käytetään polyuretaanieristettä harkkokuorien välissä. Harkot valmistetaan maakosteasta massasta. Massa täytetään harkkokohtaisiin muotteihin ja tärytetään lopulliseen muotoonsa ja tiiveyteensä. Tämän jälkeen harkot kuljetaan automaattilinjalla kuivaamoon, jossa harkot kehittävät lujuutensa. Kuivaamosta harkot menevät pakkauslinjalle, josta ne viedään varastoitavaksi ja ovat valmiita käyttöön. 

Seuraava periaateluonnos kuvaa Leca-harkkojen tuotantoprosessin ja kriittisimmät vaiheet.

Oitin_prosessi_847px_uusi.jpg

Kuva 2. Tuotantoprosessin 2. Linja


Leca-soran tuotantoprosessi

Saven laatu ja poltossa käytettävän energian syöttö määrittävät tuotteen ominaisuudet. Valmistuksen jälkeen kevytsora seulotaan eri fraktioihin. Leca-kevytsorareseptit muodostetaan yhdistelemällä keskenään seulomossa seulottuja eri raekokoja tietyissä suhteissa tuotelaatujen mukaisesti. Lisäksi joihinkin tuotteisiin lisätään lisäainetta kapillaarisen vedennousun pienentämiseksi. Tämän jälkeen Leca-kevytsora on valmista toimitettavaksi. Kevytsoraa toimitetaan sekä irtosorana että säkitettynä. 

Alla olevassa periaateluonnoksessa kuvataan kevytsoran tuotantoprosessia. 

Leca_Prosessi.png