Tuotanto

Usein yksinkertaiset ideat kestävät pidempään. Leca®-kevytsora on tehty tuoreesta savesta, jota on esikäsitelty ja poltettu korkeassa lämpötilassa. 1 m³:sta tuoretta savea saadaan 5 m³ kestävää kevytsoraa. Sitä käytetään kaikessa: kukkaruukuista rakenteellisiin betonielementteihin ankarilla, pohjoisilla merialueilla. Painopiste on luonnonvaroja tehokkaasti hyödyntävässä tuotantoprosessissa, jossa kiinnitetään huomiota siihen, että prosessissa syntyy mahdollisimman vähän jätettä. Tiukka laadunvalvonta toimii kaikissa tuotantolaitoksissamme, jotta voimme toimittaa laadukkaita tuotteita, joiden ympäristövaikutus on minimaalinen.

Leca-kevytsoran tuotantoprosessi koostuu kahdeksasta vaiheesta: 1. saven kaivuu, 2. lisäaineiden lisäys, 3. kivien murskaus, 4. homogenisointi, 5. kuivatus,  6. poltto, 7. seulonta ja 8. lastaus ja pakkaus.


Leca-soratehdas ulkokuva

Kevytsoran tuotantoprosessi

Leca®-kevytsora käy läpi lukuisia prosesseja aina siitä alkaen, kun savi otetaan savikentältä ja siihen vaiheeseen, jossa valmiit tuotteet pakataan säkkeihin tai lastataan kuorma-autoihin ja toimitetaan asiakkaalle.

1. tuotannon polttoprosessi

Polttoprosessi

Yksi tärkeimmistä vaiheista kevytsoran tuotannossa on polttoprosessi. Tuotteen erityislaatuiset ominaisuudet, kuten kova ulkokuori ja huokoisuus, syntyvät pyörivissä polttouuneissa. Vähentääksemme C02-päästöjä ja energiankulutusta yritämme jatkuvasti löytää uusia, kestävämpiä polttoaineita ja muita kestävän kehityksen aloitteita.

Tuotantoprosessi Kuusankosken tehdas

Hukkalämmön talteenotto

Kuusankosken Leca-soratehtaalle on asennettu lämmön talteenottolaitteisto vuonna 2004. Lämmön talteenottolaitteiston avulla tehtaan hukkalämpö voidaan hyödyntää ja myydä paikalliselle energiayhtiölle kaukolämpöverkkoon jaettavaksi

Mineraalivilla

Saven lisäaineet

Savea, josta kevytsoraa valmistetaan, kutsutaan plastiseksi saveksi, ja yhdestä kuutiometristä tätä savea voidaan helposti valmistaa 5 m³ Leca-kevytsoraa, kun seokseen lisätään juuri oikeat lisäaineet.

Saven lisäksi pieni, vahva "Leca-papu" sisältää joukon erilaisia lisäaineita, joiden avulla voidaan säästää raaka-ainetta. Korvaavat raaka-aineet koostuvat muiden alojen ylijäämäjätetuotteista, joista jokainen täydentää perusmateriaalia.

Kuusankosken savenottoallas kuvaaja Teija Puustinen

Savenottoaltaiden maisemointi

Periaatteemme on, että jos savikuopasta ei enää jostain syystä saada savea, kaivuuprosessi lopetetaan ja palauttamisprosessi aloitetaan. Kuusankoskella ja Hingessä näin on tehty jo vuosien ajan, kun vanhoista savikuopista ei saatu enää savea. Nykyään on lähes mahdotonta uskoa, että paikoilla on ollut joskus savenottoalueet.

Vihreä sähkö tb kuvituskuva

Vihreä sähkö

Tavoitteenamme on tarjota asiakkaille parhaita ja kestäviä ratkaisuja ympäristöystävällisiin rakennuksiin, ja osana Saint-Gobain -konsernia haluamme vähentää ympäristövaikutuksiamme erityisesti hiilijalanjäljen osalta. Saint-Gobain -konserni pyrkii vähentämään erityisesti hiilidioksidipäästöjään 20 prosenttia*, ja tässä yhteydessä siirtyminen uusiutuvaan sähköön Pohjoismaissa on luonnollinen askel.