Stara Orunian vanhojen tiiliholvien kunnostus

Stara Orunian tiiliholvit.


Stara Orunian kunnostuksessa oli suuria ongelmia, kuten vanhojen tiilirakennelmien riittämätön kantavuus, ja niiden huono lämmöneristys. Molemmat ongelmat ratkaistiin onnistuneesti käyttämällä Leca®-kevytsoraa.

Historiallisen maanalaisen vesisäiliön, Stara Orunian, kunnostuksen aikana ongelmia toivat mm. rakenteen rajallinen kantavuus ja vanhojen tiiliholvien huono lämmöneristys. Molemmista vaikeuksista selvittiin onnistuneesti korvaamalla vanha, raskas holvikaarten täyte Leca-kevytsoralla.

Kaksi kärpästä yhdellä iskulla

Kun maakerros oli poistettu vesisäiliön katolta, korjattiin tiiliholvit, vesieriste levitettiin ja koko kattorakennelma täytettiin Leca-soralla, jonka raekoko oli 10-20 mm. Keraaminen kevytsora oli viisi kertaa kevyempää kuin poistettu maa-aines. Lisäksi uuden täytteen lämmöneristävyys on paljon parempi. Tällä tavoin, korvaamalla vanha täyte Leca-kevytsoralla, ratkaistiin kunnostetun rakennuksen kaksi suurinta ongelmaa.

Luotettava rakenne

Näin tärkeän historiallisen rakennelman kunnostus vaatii yksityiskohtaista ja kattavaa valmistelua. Projektin rakennussuunnittelun toteutti KMS Design.

 – Maanalaisen vesisäiliön tulee olla tehokkaasti suojattu ulkopuolisten tekijöiden haittavaikutuksilta. Tämä on erityisen tärkeää, kun kyseessä ovat historialliset rakennukset. Niiden kunnostusta säätelevät kulttuuriperinnön suojelua koskevat lait, joiden mukaan olemassa olevia rakenteita ei saa korvata tai radikaalisti modernisoida. Tässä historiallisen vesisäiliön kunnostus projektissamme päätavoitteena oli säilyttää alkuperäiset holvikatot, jotka ovat historiallisesti ainutlaatuisen arvokkaita.

Leca-sora toimii tässä korvaamattomana kattorakenteen täyteaineena, sillä sen avulla voidaan pienentää tiilikaarelle tulevia kuormia. Samalla se ylläpitää laajentumisen ja sivuittaispaineen välistä tasapainoa. Samaa efektiä ei voida saavuttaa muilla materiaaleilla, kuten styroksilla, joka ei saa aikaan riittävää, vesisäiliön sivuseinien vakauden vaatimaa laajenemisvoimaa, sanoo Maciej Kotecki, vesisäiliön rakenteen suunnittelusta vastaava insinööri. 

– Kun Leca-soraa käytettiin täyteaineena, niin kevyenä eristemateriaalina se paransi huomattavasti säiliön yleistä lämpötasapainoa ja ehkäisi rakenteen jäätymistä. Leca-kevytsora on materiaali, jolla on hyvä pakkasenkestävyys, ja joka takaa kestävyyden moneksi, moneksi vuodeksi, sanoo Maciej Kotecki.

Ei ongelmia rakennustyömaalla

Projektin “Stara Orunia -vesisäiliön kunnostus ja muokkaus turistinähtävyydeksi” rakennustyöt toteutettiin osana Gdańskin vesiväylien investointiohjelmaa, ja ne suoritti sopotilainen Budomex-yhtiö.

– Leca-soran levittäminen tiilikatolle oli sujuva ja helppo prosessi. Paikallinen Leca Puolan tekninen neuvonantaja varmisti, että materiaali toimitettiin rakennustyömaalle ajallaan. Urakoitsijalle Leca-kevytsora on erittäin ystävällinen materiaali. Se voidaan levittää katolle nopeasti ja helposti. Yhtään materiaalia ei mennyt hukkaan prosessin aikana. Lyhyt levitysaika ja helppokäyttöisyys ovat ominaisuuksia, jotka rohkaisevat meitä käyttämään kevytsoraa myös muissa projekteissa, sanoo Ryszard Ankiewicz, Budomex-yhtiön johtaja.

Stara Orunia -vesisäiliö rakennettiin vuonna 1869 Gdańskin nykyaikaisen vedenjakelujärjestelmän ensimmäisenä osana. Se oli ensimmäisiä tämän kaltaisia investointeja Euroopassa. Tiili- ja maarakenteiden kapasiteetti oli yli 5000 m³, ja säiliö oli käytössä aina vuoteen 1978 asti. Viime vuosina tehtiin päätös historiallisen, maanalaisen tilan kunnostamisesta, jotta myös vierailijoilla olisi pääsy sinne. Kunnostus oli osa ns. Gdańsk Waterway-projektia. Nykyisin vesisäiliö on myös lepakkojen luontainen elinympäristö. Joka talvi sadat lepakot, lähes kaikki Puolassa tavatut lepakkolajit, tulevat Stara Oruniaan talvihorroksensa ajaksi.