Hulevesien hallinta -esite julkaistuTutustu uuteen Leca hulevesien hallinta -esitteeseen

Paikallinen hulevesien hallinta estää hulevesiä ylikuormittamasta salaojaputkistoa. Paikalliset ratkaisut tulee kuitenkin suunnitella ja mitoittaa oikein, jotta vedenhallintajärjestelmä toimii asianmukaisesti.

Vedenhallintajärjestelmä kannattaa valita toisaalta käyttäjän tarpeista ja toiveista johdettujen imeytysvaatimusten mukaan, toisaalta sen mukaan, millaista lisäarvoa vedenhallinnalta toivotaan.

Paikallinen hulevesien hallinta estää hulevesiä kuormittamasta salaojaputkistoa. Paikkallisten ratkaisujen oikeaoppinen suunnittelu ja mitoittaminen on tärkeää, jotta vedenhallintajärjestelmä toimii asianmukaisesti. Vedenhallintajärjestelmä kannattaa valita käyttäjän tarpeiden ja toiveiden mukaan, tai sen mukaan, millaista lisäarvoa vedenhallinnalta toivotaan. 

Huokoinen ja kevyt Leca-sora auttaa mm. veden varastoinnissa ja imeytyksessä, veden viivytyksessä, vedenpoistossa sekä veden käsittelyssä ja suodatuksessa. Ulkoalueiden arvonnousu on myös yksi merkittävä etu.

Luonnon savesta valmistettu Leca-sora on myös ympäristöystävällinen valinta, sillä yhdestä kuutiosta savea saadaan viisi kuutiota laadukasta rakennusmateriaalia, joka on mahdollista uusiokäyttää vuosikymmenten ajan. Vanhoista rakennuksista otettua Leca-soraa voidaan käyttää uudelleen sellaisenaan, koska sen perusominaisuudet eivät muutu. 

 

Lataa esite PDF-muodossa tästä!