13/08/2018
logo

Tiivistäminen

Leca-soran tiivistäminen työmaalla onnistuu tela-alustaisella kauhakuormaajalla.

Tiivistystavan valinnalla on ratkaiseva merkitys laadukkaan kevytsorarakenteen onnistumiseen. Kevytsoran tiivistäminen tehdään suoraan kerroksen pinnalta tai murskekerroksen päältä tela-alustaisella koneella tai tärylevyllä.

Tiivistettävän alueen ollessa pieni tai tiivistettäessä olemassa olevien rakenteiden vieressä, suositellaan tiivistäminen tekemään tärylevyllä. Pääsääntöisesti kevytsorakerroksen tiivistäminen tulee tehdä enintään 0,6 m kerroksina, tiivistyskalusto huomioiden. Jos täyttö tehdään sellaiselle pohjamaalle, joka saattaa normaalia tiivistystapaa käytettäessä häiriintyä, tehdään tiivistäminen paksumpina 0,6–1,0 m kerroksina.

Kevytsorakerros voidaan tällöin tiivistää ilman täryttämistä tai käyttää ylempiä kerroksia kevyempää jyrää. Näissä tapauksissa suunnittelija antaa yksilöidyt tiivistysohjeet, kohteen vaatimusten mukaan. Tiivistettäessä löyhä kevytsorakerros tiivistyy 10 %, mikä on otettava huomioon kevytsoraa levitettäessä. Suunnitelmissa esitetään aina valmiin kevytsorakerroksen paksuus tiivistettynä, mikä huomioidaan levittämällä tiivistämätön kevytsorakerros ylikorkeana.

VR Track Ämpin silta kevytsoran tiivistäminen

Leca-kevytsorapenkereen rakentaminen kaivinkoneella levittäen ja esitiivistäen. Kuva: VR Track Oy/Ämpin silta, Kauhava.

Työmaalla on tiivistetyn kevytsoran pinnalta tehtävillä tarkistusmittauksilla varmistettava kevytsoran tiivistyminen ja määritettävä ennakkokorotus kohdekohtaisten mittaustulosten perusteella. Tiivistyksessä tulisi käyttää mahdollisimman suurta energiamäärää (tiivistämistehoa), jonka rakeet kestävät rikkoutumatta sekä lisäksi on vältettävä dynaamisen tiivistämisen aiheuttamaa rakeiden murskaantumista.

Tiivistämistehoa tulee pienentää ylempiin kerroksiin siirryttäessä siten, ettei rakeiden murskaantumista pääse tapahtumaan. Tiivistymistehoon voidaan vaikuttaa telakoneella yliajokertojen määrällä. Tiivistyskalustoksi on suositeltavaa valita joko täryjyrä, jonka taajuus on säädettävissä, tai oskilloiva täryjyrä, jossa värähtely tapahtuu myös vaakasuunnassa. Jyrän staattinen kuormitus tulee olla välillä 10–20 kN/m tai vastaava tiivistämisteho. Tela-alustaisen koneen aiheuttama enimmäispaine tulisi olla korkeintaan 50 kPa.

Lisätietoja tiivistämisestä saat Infrarakentamisen ohjeesta.