Asentaminen-

Leca-kevytsoran asentaminen on helppoa ja nopeaa. Kevytsora toimitetaan joustavasti, sitä on helppo käsitellä ja se tiivistyy hyvin.

Leca®-kevytsoran pääasialliset käyttökohteet ovat kevennystäytöt ja -penkereet heikolla tai kantamattomalla maaperällä, routasuojausta tai lämmöneristettä vaativat rakenteet sekä kuivatusta edellyttävät rakenteet. Leca-kevytsoran paino on vain viidenneksen perinteisestä sorasta.

Käsittely työmaalla

Leca-soran asentaminen on yksinkertaista ja nopeaa. Kevytsora levitetään rakenteeseen kaivinkoneella tai puskutraktorilla kohteen laajuudesta riippuen. Kevytsoran tiivistäminen tehdään 0,5…1 metrin kerroksina tiivistyskalustosta riippuen. Tiivistäminen tehdään suoraan Leca-sorakerroksen pinnalta tai murskekerroksen päältä tela-alustaisella koneella tai tärylevyllä.

Tiivistettäessä löyhä Leca-sorakerros tiivistyy 5…10 %, mikä on otettava huomioon Leca-soraa levitettäessä. Tiivistyminen ennakoidaan noin 10 % ylikorkeana täyttöpaksuutena.

Tiivistysvälineet Kerroksen paksuus Yliajojen määrä Enimmäispaine Kommentit
Tela-alustainen kone 0,5-1 m 6 50 kPa Suositellaan 6-10 ajokertaa
Tärylevy 100-150 kg 0,5 m 4   Tarpeen kiinteiden rakenteiden yhteydessä

Leca-kevytsoran toimitus

Toimitus irtotavarana

Irtotavarana Leca-kevytsora toimitetaan tavallisesti työmaalle kuorma-autoilla. Yhteen täysperävaunukuorma-autoon mahtuu Leca-soraa maksimissaan 110-120 m³. Kuormat puretaan kippaamalla ja levittämällä puskutraktorilla tai kaivinkoneella. Ahtaissa kohteissa toimitukset voidaan suorittaa kasettiautoilla. 

Suurissa kevennyshankkeissa kevytsora kannattaa tuoda useaan eri kohtaan, jotta materiaalin tarpeettomasta liikuttelusta sekä telaketjuajoneuvojen liiallisesta käsittelystä aiheutuvaa hienonemista voidaan välttää. Kevytsoran purkamiselle ja säilytykselle soveltuvat alueet on hyvä suunnitella etukäteen.

Haastavissa työmaaolosuhteissa, joissa kevytsoran asentaminen tapahtuu ahtaissa oloissa tai muutoin vaikeasti saavutettavissa kohteissa, voidaan kevytsora toimittaa nostolaatikossa, jolloin tilavuudeltaan 5,5 m³ kontti on mahdollista varastoida työmaalle rakennuskohteen lähelle.

Lidlin-työmaalle-Leca-soran-toimitus-kippaamalla.jpg

Puhallustoimistus

Puhallustoimituksessa irtonainen kevytsora puretaan ilmavirran avulla puhallusputkea pitkin suoraan asennuskohteeseen. Puhallusputken avulla kevytsora voidaan asentaa ahtaisiin tai muutoin vaikeasti saavutettaviin kohteisiin ilman välivarastointia ja levityskalustoa. Puhallusputken enimmäispituus on 30 m. Erikoiskalustolla on mahdollista puhaltaa kevytsora jopa 150 m päähän. Puhalluskalustolla saavutettava nostokorkeus on 8 m. Kevytsoraa puhallettaessa on otettava huomioon kevytsoran pölyäminen. Puhallustoimituksissa käytetään lajikkeita KS420P tai KS420KAP.

Toimitus säkitettynä

Leca-kevytsora voidaan myös toimittaa pienemmissä erissä joko 50 litran säkeissä tai 1000 litran suursäkeissä.

Talvirakentamisen aikana valvotaan silmämääräisesti, että kevytsora ja rakennusalusta eivät sisällä lunta tai jäätä. Kevytsoraa ei saa asentaa jäätyneelle maapohjalle.

Lisäkantavuutta saadaan stabiloimalla kevytsorapenger esim. sementillä tai bitumipohjaisilla aineilla. On myös mahdollista puhaltaa penkereen päälle esim. 200 mm paksu kerros kevytsorabetonia. Kevytsorabetoni voidaan valmistaa puhalluskalustolla lisäämällä siihen puhalluksen yhteydessä sementtiliuosta erillisellä pumpulla (LBF=Light Bounded Filling).

Leca-kevytsoran käsittely

Esivalmistelu

Ennen geotekstiilien (käyttöluokka II tai III) levittämistä kaivannon pohja muotoillaan suunnitelmien mukaisesti. Jos Leca-kevytsoran levittäminen tapahtuu talvella, mahdollinen jää ja lumi poistetaan. Leca-soran asentamista seisovaan veteen tulee välttää.

Leca-soran-käsittely_esivalmistelu-työmaalla.jpg

Käsittely työmaalla

Kevytsora levitetään rakenteeseen kaivinkoneella tai puskutraktorilla kohteen laajuudesta riippuen. Kevytsoran tiivistäminen tehdään 0,5…1 metrin kerroksina tiivistyskalustosta riippuen. Tiivistäminen tehdään suoraan Leca-kevytsorakerroksen pinnalta tai murskekerroksen päältä tela-alustaisella koneella tai tärylevyllä.

Tiivistettäessä löyhä Leca-kevytsorakerros tiivistyy 5…10 %, mikä on otettava huomioon Leca-kevytsoraa levitettäessä. Tiivistyminen ennakoidaan noin 10 % ylikorkeana täyttöpaksuutena.

Pintarakenteiden tiivistäminen

Edellytykset

Liika tiivistäminen voi aiheuttaa pohjamaan häiriintymistä ja se voi menettää kantavuuttaan. Kokemuksen mukaan oikean tiivistämistavan valinnalla on ratkaiseva merkitys sitomattoman kevytsoran hyvän lopputuloksen saavuttamiseen.

Dynaamisen tiivistymisen aiheuttamaa murskaantumista tulee välttää. Tiivistämistehoa tulee pienentää ylempiin kerroksiin siirryttäessä ettei murskaantumista pääse tapahtumaan. Telakoneella yliajokertojen määrällä voidaan vaikuttaa tiivistämistehoon.

Tasatun kevytsoran päälle asennetaan suodatinkangas, jonka päälle levitetään kantava kerros kaivinkoneella. Kantavan kerroksen vähimmäispaksuus pitää olla 0,4 m.

Kevytsoran tiivistäminen vaihe 1

Vaihe 1

Kantava kerros levitetään ja tiivistetään 6 täryttävällä yliajokerralla tai kunnes riittävä tiiviysaste on saatu aikaiseksi. Jyrän amplitudi ja taajuus ovat suurella teholla.

Kevytsoran tiivistäminen vaihe 2

Vaihe 2

Kantava kerros levitetään ja tiivistetään 4 täryttävällä yliajokerralla tai kunnes riittävä tiiviysaste on saatu aikaiseksi. Jyrän amplitudi ja taajuus ovat suurella teholla.

Kevytsoran tiivistäminen vaihe 3

Vaihe 3

Kaksi yliajoa tai kunnes tiivistyminen on saavutettu. Jyrän amplitudi ja taajuus ovat matalalla teholla, jonka jälkeen kaksi yliajoa jyrällä ilman tärytystä.