Eristeen ilmanläpäisevyydellä on suuri vaikutus katon toimintaan-

Leca-sorakattojen toimivuutta on tutkittu ja selvitetty laboratoriokokein, mallinnettu laskennallisesti sekä pitkäaikaiskokemuksin todennettu lukuisissa kohteissa. Eristeen valintaan vaikuttavat suunniteltu eristekerroksen paksuus, joka johdetaan eristeen lämmönjohtavuuden sekä materiaalin ilmanläpäisevyyden mukaan. 

Eristeen sisäinen konvektio heikentää rakenteen todellista U-arvoa merkittävästi liikaa ilmaa-läpäisevillä eristeillä. Leca-sorakatoilla näitä ongelmia ei ole. 

Lue lisää asiaa käsittelevästä tutkimuksesta täältä!